duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 30633,6 ha
Intravilan: 155,5 ha
Extravilan: 30478,1 ha
Populatie: 691
Gospodarii: 315
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Pardina
Asezarea geografica:
În nordul judeţului Tulcea
Comuna Pardina este situată pe o lungime de 12 km pe malul drept al Dunării, pe Braţul Chilia, între localităţile Chilia Veche şi Lascăr Catargiu (actualmente Plaur) care administrativ aparţine de comuna Ceatalchioi.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Zootehnie
Turism
Piscicultură
Activitati economice principale:
Agricultură
Turism
Piscicultură
Evenimente locale:
Hramul bisericii - 21 septembrie "Sfânta Maria" pe stil vechi
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri cu acces direct la Dunăre potrivite pentru amenajări agroturistice
Terenuri pentru agricultură
Scutiri la plata impozitului
Proiecte de investitii:
Pietruire drum comunal
Construcţie nouă - Dispensar Comunal
Cămin cultural
Canalizare, staţie de epurare
Plan Urbanism General (PUG)